STAFI

Anëtarët e Këshillit të Qendrës:

Nr. Titulli Emër Mbiemër e-Mail
1 Dr. Brikena Smajli bsmajli@beder.edu.al
2 Dr. Nihat Aksu naksu@beder.edu.al
3 Dr. Isa Erbas ierbas@beder.edu.al
4 Msc. Erilda Ajaz eajaz@beder.edu.al
5 Msc. Uran Kalej [email protected]
6 MSc. Bledar Uku buku@beder.edu.al
7 Msc. Ana Musaj [email protected]