STAFI

Anëtarët e Këshillit të Qendrës:

Nr. Titulli Emër Mbiemër e-Mail
1 Dr. Brikena Smajli [email protected]
2 Dr. Nihat Aksu [email protected]
3 Dr. Isa Erbas [email protected]
4 Dr. Ana Kekezi [email protected]
5 Msc. Erilda Ajaz [email protected]
6 MSc. Elida Mehalla [email protected]
7 Msc. Fezi Shaholli [email protected]