Leksion i hapur:

Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Inovacion organizoi leksionin e hapur me temë “Applications of Artificial Intelligence in Medicine: A Brave New World.”

Profesori i inxhinierisë kompjuterike, Dr. Erind Bedalli e zhvilloi këtë leksion me studentët e fakultetit të teknologjisë dhe biznesit, ku pati diskutime dhe pyetje mbi temën e shpjeguar.

Kjo ishte një orë mjaft produktive ku studentët dëgjuan më shumë mbi temën dhe ndanë mendimet e tyre mbi implikimet e mëvonshme të inteligjencës artificiale.

 

 

 

The Center for Sustainable Development and Innovation organized the open lecture on "Applications of Artificial Intelligence in Medicine: A Brave New World."

Computer engineering professor Dr. Erind Bedalli conducted this lecture with the students of the faculty of technology and business, where there were discussions and questions on the explained topic.

This was a very productive hour where students heard more about the topic and shared their thoughts on the further implications of artificial intelligence.