Seminar me temë "Qasja konstruktive në mësimdhënie dhe implementimi i saj në klasa"

Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Inovacion në bashkëpunim me Departamentin e Shkencave Kompjuterike dhe Fakultetin e Teknologjisë dhe Biznesit organizuan për stafin e KU Bedër seminarin me të ftuar 𝐏𝐫𝐨𝐟. 𝐃𝐫. 𝐖𝐨𝐞𝐢 𝐇𝐮𝐧𝐠, nga 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐡 𝐃𝐚𝐤𝐨𝐭𝐚 (USA) me temë: "Qasja konstruktive në mësimdhënie dhe implementimi i saj në klasa".

 

Seminari i prof. Hung ishte mjaft interaktiv dhe solli në vëmendje disa pikëpamje mjaft të rëndësishme për qasjet konstruktive, sjelljet, mënyrën e mësimëdhënies dhe se si duhet t'i implementojmë ato në kohë të ndryshme dhe në varësi të rrethanave.