Seminar me temë “Softwaret Kompjuterikë ne shërbim te mësimdhënies dhe mësimnxënies”

Ditën e sotme u zhvillua seminari i radhës nga Prof. Dr. Woei Hung nga Universiteti i North Dakota, SHBA me temë “Softwaret Kompjuterik ne shërbim te mësimdhënies dhe mësimnxënies”.

 

Profesori shpjegoj se si shërbejnë aplikacionet kompjuterike si një mjet për rritjen e efikasitetit të mësimdhënies duke kursyer kohën e shpërndarjes së detyrave, leksioneve apo testeve të ndryshme nëpërmjet LMS-ve (sistemeve të menaxhimit të mësimdhënies).

 

“Një tjetër mjet i dobishëm për mbarëvajtjen e mësimit është edhe ‘Gamification’. Ky mjet synon përfshirjen e lojërave të ndryshme të ndërthurura me orën e mësimit për ti mbajtur studentët të fokusuar dhe për ta bërë orën më argëtuese.

Ai gjithashtu sugjeroi disa nga aplikacionet që ofrojnë lojëra të tilla, ndër to mund të përmendim Kahoot.com, Blooket.com, gamesalad,com etj.

 

Në fund të seminarit ky mjet u testua nga studentët dhe lektorët duke provuar lojëra të ndryshme argëtuese nga aplikacionet e sipërpërmendura.